REALITNÍ KANCELÁŘ BRNO | VIZIO REALITY | ODHAD ZDARMA

Recenze knihy Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

  • 11 prosince, 2022

Tato kniha spadá tematicky do oblasti práva a právní monografie. Autor publikace, pan Jan Pavelec, podrobně vykládá jednotlivé typy věcných práv k nemovitostem, a to prostřednictvím optiky katastrálního úřadu rozhodujícího v mezích zákonem stanovené přezkumné působnosti o povolení vkladu těchto práv do katastru nemovitostí. Výkladu věcných práv v této publikaci předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a