REALITNÍ KANCELÁŘ BRNO | VIZIO REALITY | ODHAD ZDARMA

Recenze knihy Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

  • 11 prosince, 2022

Tato kniha spadá tematicky do oblasti práva a právní monografie. Autor publikace, pan Jan Pavelec, podrobně vykládá jednotlivé typy věcných práv k nemovitostem, a to prostřednictvím optiky katastrálního úřadu rozhodujícího v mezích zákonem stanovené přezkumné působnosti o povolení vkladu těchto práv do katastru nemovitostí. Výkladu věcných práv v této publikaci předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a

Cena odhadu nemovitosti a jak se určuje

  • 1 listopadu, 2022

Většina z nás se minimálně jednou v životě dostane do situace, kdy je potřebné zajistit odhad ceny nemovitosti. Hodnotu nemovitosti je nutné znát například při žádosti o hypotéku, v případě dědictví, dělení majetku či zjištění aktuální hodnoty nemovitosti pro pojištění nemovitosti. Je důležité vědět, že všechny odhady ceny nemovitosti nejsou stejné a cena odhadu nemovitosti může být rozdílná

Na co si dát pozor při koupi bytu?

  • 27 srpna, 2022

Koupě nemovitosti pro vlastní bydlení bývá zpravidla jednou z největších transakcí, které člověk učiní. Ale i v případě koupě nemovitosti za účelem investice se jedná často o mnohamilionové obchody. V minulém článku jsme se věnovali právní prověrce týkající se koupě pozemku. V tomto článku rozebereme specifika koupě bytu a zaměříme se na kroky, které pomohou eliminovat rizika při

Právní prověrka pozemku před koupí – na co si dát pozor?

  • 27 srpna, 2022

Koupě nemovitosti pro vlastní bydlení bývá zpravidla jednou z největších transakcí, které člověk učiní. Ale i v případě koupě nemovitosti za účelem investice se jedná často o mnohamilionové obchody. Jaké kroky je tedy vhodné učinit, abyste minimalizovali riziko nevýhodné koupě? Právě o tom pojednává tento článek. Je pochopitelné, že rizika se liší v závislosti na tom, o

Jak získat údaje z katastru nemovitostí elektronickou formou?

  • 27 srpna, 2022

Digitalizace státní správy. To je mantra, kterou se v posledních letech ohání každá vláda, přinejmenším ve svém programovém prohlášení. Ať už máme na úroveň a rychlost digitalizace státní správy jakýkoliv názor, nelze popřít, že v některých oblastech skutečně digitalizace postoupila. Jednou z oblastí, kde je digitalizace na poměrně slušné i uživatelsky přijatelné úrovni, je oblast evidence práv v katastru

Zákonné předkupní právo – kdy nemohu bez dalšího prodat nemovitost, komu chci?

  • 27 srpna, 2022

Problematika předkupního práva je poměrně často diskutovanou otázkou. Hned úvodem je nutno podotknout, že právní úprava této oblasti prošla v minulých několika letech hned několika proměnami. Je proto užitečné shrnout aktuální právní úpravu (článek vychází z právní úpravy ke dni 3. května 2022), poukázat na povinnosti vyplývající z předkupního práva a následky jejich porušení a uvést některé praktické

Nezbytná cesta – kdy mi musí soused povolit cestu přes jeho pozemek?

  • 27 srpna, 2022

V právní praxi i různých internetových diskusích se lze často setkat s problematikou zajištění přístupu na vlastní pozemek. Vlastníci nemovitostí se obvykle snaží zjistit, zda a za jakých podmínek mají právo na svou nemovitost přistupovat přes sousední pozemek a zda je možné si přístup vůči sousedovi „vynutit“. Předmětem tohoto článku je nastínění možných situací, které mohou ve

Advokát – v jakých situacích se na něj obrátit a kolik mě to bude stát?

  • 27 srpna, 2022

V hovorové řeči se často používá slovní obrat „obrátit se na právníka“. Ne každý právník má ale oprávnění poskytovat za úplatu právní služby. Některé činnosti jsou vyhrazeny výlučně jedné z právních profesí. V minulém článku jsme se věnovali situacím, kdy je vhodné obrátit se na notáře. Předmětem tohoto článku bude nástin pracovní činnosti advokáta a popis situací, kdy

Notář – v jakých situacích se na něj obrátit a jaká je odměna notáře?

  • 27 srpna, 2022

Notář je fyzická osoba, kterou stát (po splnění veškerých zákonných podmínek) pověřil notářským úřadem. Na rozdíl od jiných právních profesí, například advokátů, je počet notářů omezen právě s ohledem na počet notářských úřadů. Smyslem tohoto článku je popsat, v jakých situacích je vhodné se obrátit na notáře a pozornost bude věnována také tomu, jakou odměnu si notář

Převod nemovitosti na děti – dědické řízení

  • 20 srpna, 2022

Druhá část – dědické řízení S přibývajícím věkem se řada lidí potýká s otázkou, kdy a jakým způsobem předat svůj majetek svým dětem. Do hodnocení, jakým způsobem je převod vhodné provést, se promítá řada aspektů: bezpečnost transakce, věk dětí, bytová potřeba současného vlastníka, daňové a poplatkové aspekty, širší rodinné vztahy a tak dále. V praxi nejčastější bývají dva