Digitalizace státní správy. To je mantra, kterou se v posledních letech ohání každá vláda, přinejmenším ve svém programovém prohlášení. Ať už máme na úroveň a rychlost digitalizace státní správy jakýkoliv názor, nelze popřít, že v některých oblastech skutečně digitalizace postoupila.

Jednou z oblastí, kde je digitalizace na poměrně slušné i uživatelsky přijatelné úrovni, je oblast evidence práv v katastru nemovitostí. Účelem tohoto článku je informovat o tom, jaká data a jakým způsobem lze dálkově a elektronickou formou z katastru nemovitostí získat. V článku se dozvíte také několik triků, jak získat údaje, které potřebujete.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Jednou z funkcí, která funguje již delší dobu, je elektronické nahlížení do katastru nemovitostí. To je přístupné na adrese https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Na této stránce lze vyhledat základní údaje o parcele, stavbě, jednotce, právu stavby či řízení vedeném u katastrálního úřadu, dále pak zobrazit katastrální mapu (včetně ortofotomapy) nebo získat souhrnné informace o konkrétním katastrálním území.

Donedávna byl náhled do katastru nemovitostí velmi jednoduchý a nevyžadoval žádné další úkony než zadání identifikace nemovitosti, kterou uživatel hledá. S ohledem na automatické vytěžování informací z katastru nemovitostí přistoupil Český řad zeměměřický a katastrální k úpravě, kdy bez přihlášení nebylo možné zobrazit vlastníka konkrétní nemovitosti. Po kritice bylo toto omezení zmírněno. V současné době tak při zadání pozemku do aplikace nahlížení do katastru nemovitostí dojde k zobrazení informací o pozemku (parcelní číslo, obec, katastrální území, číslo listu vlastnictví, výměra, typ parcely, mapový list, určení výměry, způsob využití a druh pozemku), avšak nezobrazí se automaticky vlastník nemovitosti. Pro zobrazení vlastníka je třeba se přihlásit (způsoby přihlášení budou probrány dále), nebo zadat zobrazený kód.

Po přihlášení/zadání kódu se zobrazí vlastník nemovitosti (v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně v rozsahu názvu právnické osoby a jejího sídla) a také omezení vlastnického práva k nemovitosti.

Získání výpisu z katastru nemovitostí

Aktuálně může získat elektronický výpis z katastru nemovitostí i uživatel, který nemá zřízený uživatelský účet. Postačí vyhledat předmětnou nemovitost a v horní listě aplikace nahlížení do katastru nemovitostí kliknout na ikonku nákupního košíku. Aplikace následně uživatele provede objednáním, spočítá cenu a po schválení a zaplacení obdrží uživatel výpis z katastru nemovitostí na jím uvedený e-mail.

Chcete naše články odebírat ihned po zveřejnění ?

Nejnovější realitní články Vám budeme zdarma zasílat přímo na Váš e-mail. Neunikne Vám tak žádná novinka z realitního trhu. Přidejte se k dalším 500 + odběratelům.

Disponuje-li uživatel uživatelským účtem v aplikaci dálkový přístup do katastru nemovitostí, může si objednat libovolný výpis prostřednictvím této aplikace, kde jsou poté výpisy k dispozici pro stažení.

Dálkový přístup

Pokud s katastrem nemovitostí pracujete častěji a pravidelně potřebujete výstupy od katastrálních úřadů, lze doporučit zřízení dálkového přístupu. Více informací o způsobu zřízení a užívání účtu dálkového přístupu lze nalézt na následujícím odkazu: ČÚZK – Zřízení účtu dálkového přístupu (cuzk.cz).

Běžný placený účet dálkového přístupu do katastru nemovitostí si může zřídit kdokoliv. Tento přístup disponuje všemi funkcemi bez omezení. Můžete tak stahovat libovolné výstupy a katastrální úřad uživatelům zasílá ve sjednaných intervalech fakturu za poskytnuté služby.

Alternativou ke zřízení čtu dálkového přístupu, vhodnou pro osoby, které nevyužívají tyto služby pravidelně, je přihlášení do aplikace dálkového přístupu pro neregistrované uživatele. Pro takový přístup se musíte přihlásit pomocí tzv. identity občana, tj. například přes e-občanku nebo bankovní identitu. Platba za výstupy se realizuje okamžitě prostřednictvím platební brány.

Pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí lze získat výpisy z katastru nemovitostí, přičemž vyhledávat lze podle čísla listu vlastnictví, podle vlastníka nebo oprávněného nebo podle nemovitosti.

Poměrně málo známou funkcionalitou je přehled vlastnictví a jiných věcných práv pro osobu. Ta umožňuje získat přehled vlastnictví pro konkrétní – ať už fyzickou nebo právnickou – osobu. Přehled lze získat jak pro území České republiky, tak po jednotlivých krajích nebo obcích. Výstupem takového přehledu je seznam jednotlivých listů vlastnictví, které jsou pro danou osobu evidovány.

Příklad 1

Pan Vodrážka byl osloven s panem Vocílkou s nabídkou na směnu pozemků. V rámci přípravy možné směny by rád zjistil, jaké nemovitosti pan Vocílka v Karlovarském kraji vlastní, aby mohl zvážit, zda pan Vocílka nevlastní nějaké pozemek, který by se panu Vodrážkovi hodil. Pan Vodrážka si prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí vygeneruje přehled vlastnictví pana Vocílky pro Karlovarský kraj, což mu umožní kvalitní přípravu pro vyjednávání o směně.

Další velmi užitečnou pomůckou je možnost získat listinu ze sbírky listin. K využití této funkce je třeba znát spisovou značku řízení, pod kterým byl vklad na základě konkrétní listiny proveden. Tímto postupem lze získat například nabývací titul k nemovitosti (kupní, směnnou či darovací smlouvu, popřípadě rozhodnutí soudu apod.) nebo jinou listinu, která se týká věcných práv zapsaných do katastru nemovitostí (smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení zástavního práva atd.). Spisovou značku lze vždy zjistit z výpisu z katastru nemovitostí ke konkrétní nemovitosti.

Příklad 2

Dům na Hané zakoupili manželé Novákovi. Zájemci o tento dům mají sice k dispozici kupní smlouvu, na základě které manželé Novákovi dům koupili od pana Staňka. Zájemci by však rádi prověřili také nabytí vlastnického práva ze strany pana Staňka. Pokud zájemci neznají číslo vkladového řízení, pod kterým bylo vloženo vlastnické právo pana Staňka k domu, lze si vygenerovat výpis z katastru nemovitostí k datu předcházejícímu nabytí vlastnického práva ze strany manželů Novákových. Z tohoto výpisu zjistíte číslo řízení, na základě kterého bylo zapsáno vlastnické právo pana Staňka. To zájemcům umožní získat ze sbírky listin smlouvu, na základě které pan Staněk vlastnické právo nabyl.

Příklad 3

Zájemce o koupi pozemku z výpisu z katastru nemovitostí zjistil, že na pozemku vázne věcné břemeno zapsané v roce 1980. Současný vlastník pozemku tvrdí, že věcné břemeno již zaniklo a jeho zápis je pouze formální. Nemá však k dispozici listinu. Zájemce v rámci dálkového přístupu do katastru nemovitostí zjistí, že listina není digitalizována. Má však možnost vyplnit v rámci dálkového přístupu žádost o digitalizaci listiny. Katastrální úřad zpravidla do dvou dnů listinu naskenuje a vloží do systému. Následně bude možné prostřednictvím dálkového přístupu stáhnout.

Několik doplňujících tipů

Příklad 4

Radek zná adresu domu, ale ne jeho parcelní číslo. V rámci nahlížení do katastru nemovitostí mu postačí adresu zadat a ihned se mu zobrazí veškeré údaje o dané budově.

Příklad 5

Hanka potřebuje zjistit datum narození nebo rodné číslo souseda. V rámci nahlížení do katastru nemovitostí tento údaj není vidět. Hanka si může zajistit výpis z katastru nemovitostí pro nemovitost souseda, z nějž rodné číslo zjistí. Pokud by si Hanka nechtěla opatřovat výpis z katastru nemovitostí a platit za něj, může použít aplikaci návrh na vklad do katastru nemovitostí, nahrát nemovitost souseda a v záložce „účastníci řízení“ kliknout na pole „přidat vlastníky“. Při rozkliknutí údajů o vlastníkovi se zobrazí veškeré údaje o sousedovi, včetně rodného čísla.

Závěr

V tomto článku byly popsány způsoby, jaké výstupy z katastru nemovitostí lze elektronicky získat a jakým způsobem. Používání jednotlivých aplikací může uživatelům usnadnit a urychlit práci s údaji z katastru nemovitostí a získat údaje, které potřebují v rámci své činnosti či podnikání.

Máte nemovitost na prodej?

Vaši nemovitost prodáme rychle, bezpečně a za maximální možnou cenu.

Zavolejte nám na +420 731 500 700 (Po – Pá, 8:00 – 18:00) nebo nám kdykoliv napište a budeme Vás zpětně kontaktovat. Odeslání formuláře je nezávazné, poraďte se s námi ZDARMA.

* Položky jsou povinné