REALITNÍ KANCELÁŘ BRNO | VIZIO REALITY | ODHAD ZDARMA

Recenze knihy Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

  • 11 prosince, 2022

Tato kniha spadá tematicky do oblasti práva a právní monografie. Autor publikace, pan Jan Pavelec, podrobně vykládá jednotlivé typy věcných práv k nemovitostem, a to prostřednictvím optiky katastrálního úřadu rozhodujícího v mezích zákonem stanovené přezkumné působnosti o povolení vkladu těchto práv do katastru nemovitostí. Výkladu věcných práv v této publikaci předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených vkladových listin. Na začátku publikace se dozvíte o nezbytných teoretických výkladech věcí nemovitých, tedy co je předmětem evidence katastru nemovitostí. Závěrečné části publikace jsou vyhrazeny pro zápisy prováděné do katastru nemovitostí formou záznamu a formou poznámky. Čtenáře jistě zaujme obsáhlá kapitola věnována poznámkám spornosti, jejichž zápisy do katastru nemovitostí jsou úzce propojeny s principem materiální publicity. Kniha je dílem, které vzniklo propojením katastrálního a občanského práva hmotného. Neopomíná nutné průniky do dalších souvisejících právních odvětví práva veřejného i soukromého. Tuto monografii ocení jak zaměstnanci katastrálních pracovišť, tak i čtenáři širší odborné veřejnosti (např. členové soudu, členové jiných orgánů veřejné moci, zaměstnanci realitních kanceláří a bank, advokáti, insolvenční správci, notáři, exekutoři a další praktikující právníci či studenti vysokých škol s právním zaměřením).

Předchozí příspěvek

Cena odhadu nemovitosti a jak se určuje

Další příspěvek